Rīgā Vides departamenta ietvaros plāno veidot pašvaldības vides inspekciju PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 13 December 2007

ImageRīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas deputāti, iepazīstoties ar jauno Rīgas pilsētas virszemes ūdens objektu apsaimniekošanas koncepciju 2007.-2013. gadam, nolēma vērsties pie Vides komitejas ar aicinājumu risināt jautājumu par iespējām pie domes Vides departamenta izveidot Vides inspekciju. Tas nepieciešams, lai varētu sekmīgi īstenot koncepcijā paredzēto vides aizsardzības prasību kontroli Rīgā, informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Komitejas deputāti un Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Jānis Geduševs uzskatīja, ka nav lietderīgi atbalstīt koncepcijā šobrīd ietverto ideju par īpašas "zaļās policijas" izveidi RPP struktūrā.

Geduševs uzsvēra, ka Likumā par policiju nav minēti vides kontroles jautājumi. Turklāt būtu vajadzīgi ievērojami finanšu resursi, lai apmācītu un nodrošinātu ar nepieciešamos ekipējumu šādus jaunpieņemtus darbiniekus. Tālredzīgāk būtu dibināt Vides inspekciju, bet RPP darbinieki tās speciālistus atbalstītu situācijās, kad pārkāpta noteiktā kārtība. Pašvaldības policisti arī turpmāk ir gatavi veikt pārraudzību par kuģošanu pilsētas iekšējos ūdeņos un nodrošināt kārtību pilsētas peldvietās teritorijā.

Rīgas pilsētas virszemes ūdens objektu apsaimniekošanas koncepcijas 2007.-2013. gadam mērķis ir izveidot mūsdienīgu virszemes ūdens objektu administratīvo pārvaldību Rīgā, kā arī nodrošināt kuģošanas drošību iekšējos ūdeņos. Koncepcijā apskatīts plašs problēmu loks un piedāvāti risinājumi, lai sakārtotu virszemes ūdens objektu un piekrastes teritoriju īpašuma tiesības, kuģošanu iekšējos ūdeņos, peldvietu un piekrastu apsaimniekošanu, rūpniecisko zveju un licencēto makšķerēšanu, ūdens objektu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu. Koncepcijā apskatīti jautājumi, kas skar ūdens apgādi un notekūdeņu attīrīšanu, plūdu risku pārvaldību, kā arī meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu.

Virums.lv. 

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība